יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

להיות בן חורין בימינו

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב זאב קרוב | ו' ניסן תשע"ב