יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

על האמירה ועל ההגדה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב אביחי קצין | ו' ניסן תשע"ב