יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

כשרות לפסח למוצרי קוסמטיקה ונקיון

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב בן ציון אלגאזי | ו' ניסן תשע"ב