יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

כנגד ארבעה בנים דיברה התורה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | ו' ניסן תשע"ב