יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

המצות והיין - הלכות וטעמים

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב אליעזר מלמד | ו' ניסן תשע"ב