יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

על חמץ ועל מצה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב יעקב מדן | ו' ניסן תשע"ב