יום ירושלים תשע"א

ירושלים לב ישראל, וישראל לב האומות

שידור חוזר

שידור חוזר

הרב יעקב שפירא