יום ירושלים תשע"א

שחרור ירושלים - הכנת המדינה לתוכן רוחני

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

הרה"ג דוב ליאור