יום ירושלים תשע"א

הקשר בין לימוד התורה ובין ירושלים ובית המקדש

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

הרב יוסף גליקסברג