יום ירושלים תשע"א

זכרונות ממלחמת ששת הימים

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

הרב הראשי ישראל מאיר לאו