יום ירושלים תשע"א

גודל המעמד של שחרור ירושלים

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל