יום ירושלים תשע"א

שחרור ירושלים - טומאה הותרה בציבור

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

הרה"ג יעקב אריאל