בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  קול צופייך

  דיני טבילת כלים, בישולי עכו"ם וברכת הריח

  תקומה למערה, רמז לטבילת כלים, אם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן והנפק"מ ביניהם, טבילת כלים ע"י גוי או קטן, ויהיו עניים בני ביתך, איסור השתמשות בכלי עכו"מ, הבערת תנור על ידי גוי, הגעלת כלים לחצאין וטבילת כלים כולו בבת אחת, לית מילתא דלא רמיזא באורייתא, סוגי הכלים שחייבים מדאורייתא והחייבים מדרבנן, דין מגשים חד-פעמיים, כלים שלא ניתן להטבילם, כלים לא טבולים, ניקיון הכלים קודם הטבילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  דיני טבילת כלים

  "קול צופייך" - גיליון מספר 380

  טעם עניין טבילת הכלים. האם הטבילה מדאורייתא או מדרבנן? דין כלים שמוכרים לגוי בערב פסח. דין כלי שתוקן על ידי גוי. דיני טבילת כלים מיוחדים. דין מדבקה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  איסור והיתר

  "קול צופייך" - גליון 354

  תערובת איסור בהיתר וביטולה; ביצה שנמצא בה דם.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אייר תשס"ו
  undefined
  ביכורים ומצוות נוספות

  תרומות ומעשרות

  "קול צופייך" גיליון 360

  הפקרת העץ כדי להמנע מתרומות ומעשרות; יצוא פירות מאר"י לחו"ל; פרי האבוקדו - לענין ערלה; הקונה ירקות בשוק; מעשר כספים - מהנטו; הקוטף ירקות מגינתו - חייב בתרו"מ; בצל יבש שגדלו בו ענפים - האם חייבים בתרו"מ? ט"ו בשבט - ר"ה לאילנות; מעשר שני נאכל בירושלים - למען תלמד ליראה את ה'; לקיים מילי דברכות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ו
  undefined
  קול צופייך

  היכר בין בשר וחלב על השולחן

  "קול צופייך" - גליון 351

  החובה לשים סימן היכר על שולחן כששניים יושבים ואוכלים מאכלי בשר וחלב.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ו
  undefined
  קול צופייך

  איסור דם

  "קול צופייך" – גיליון 326

  מקצת דיני דם באוכלין.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אב תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  הלכות מליחה

  "קול צופייך" – גיליון 326

  מקצת הלכות מליחת בשר.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אב תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  בישולי גויים

  "קול צופייך" – גיליון 320

  מקצת דיני בישולי גויים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  מהלכות מליחה

  מתוך "קול צופיך" גיליון 291

  מליחת הבשר; דין חליטה לרמב"ם; בשר שנטחן ללא מליחה נאסר אף בדיעבד; ביטול איסור לכתחילה; ללמד את בנו אומנות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת התשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  הלכות טבילת כלים

  מתוך "קול צופייך" גליון 285

  מקצת הלכות טבילת כלים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il