דיני כשרות

שחיטה ללא צערה בצידה

הרב חנוך כץ | כסלו תשע"ז