דיני כשרות

הונאות בכשרות ואכיפתם

על חוק איסור הונאה בכשרות, ועל היחידה האוכפת האותו.

הרב רפאל יוחאי | כ"ה אדר תש"ע