הרמב"ם

לדמותו של הרמב"ם - מורה הנבוכים

ליום פטירתו של הרמב"ם כ' טבת, תרומתו האדירה של הרמב"ם בהלכה ובספרו מורה נבוכים

הרב יצחק בן יוסף | י"ב טבת תשפ"ב