בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
84 שיעורים
  undefined
  55 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  עיקר המחלוקת בעולם, מהסתלקות ביאורי התורה

  ליקוטי מוהר"ן תורה כ'

  עניין ביאורי התורה אינו שכלי, אלא דוקא נשמתי, ולכן קודם הביאור, יש לעורר את הלב העליון בתפילה. והמחלוקת בעולם, באה מחוסר של ביאור, מקושיה בלי תירוץ. ומכל זה, ביאור ענין מי מריבה.

  הרב יהודה מלמד | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  "כי אֵם לבינה תקרא"

  ליקוטי מוהר"ן תורה מח

  החכמה כוללת ידע פשוט, קונקרטי, הנגמר בעובדות מסויימות. הבינה, כוללת את היכולת להבין דבר מתוך דבר, ופותחת עולם הרבה יותר רחב, שלא מצומצם בנקודות מסויימות. על ההבדל בין אם לאב, בין סוכה ללולב ובין הגלות לארץ ישראל.

  הרב יהודה מלמד | כ"ו סיון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  עיקר הולדה על ידי הדעת

  ליקוטי מוהר"ן תורה נג

  שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם - אישה נאה, החצי החסר בגוף האדם; דירה נאה, השומרת את ערכיו של האדם בפנים למול הרוחות הנושבות בעולם; כלים נאים, המעניקים מרחב לשפע. היום אנו עוסקים בבחינות שונות של הדעת, ומעמיקים בהרחבה השלישית - הכלים, אותם בוחר ר' נחמן כמשל לתלמידים. החידוד שהם מעניקים למלמד, וההולדה שבאה בעקבות הדעת המתרחבת.

  הרב יהודה מלמד | י"ט סיון תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  כל אשר דיבר ה' נעשה

  ליקוטי מוהר"ן תורה קצ

  ר' נחמן הדגיש מספר פעמים שכל הטובה שיש בו, לא באה מנשמה גבוהה, או מחינוך מוקפד, אלא מעבודה קשה. אם מקבלים תורה במעמד אלוקי מובהק, אין מקום בכלל שלא לציית, ואיך נוכל לבחור כך בתורה?

  הרב יהודה מלמד | י"ב סיון תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  בא שבת בא מנוחה

  ליקוטי מוהר"ן תורה עט

  מלאכות שבת, כשמן כן הן - מלאכותיות. האדם פועל ומשנה, בוחר בין טוב לרע, עולה ויורד. בשבת - "שבו איש תחתיו" - תחת מדרגתו, שפל ממה שהוא נראה. הוא כבר לא מתנהג כאדון העולם, ונותן לעצמו מקום לראות את האדון האמיתי. ומי שטרח בערב שבת, ובחר להיכנס למנוחה הזאת, יאכל בשבת.

  הרב יהודה מלמד | כ' אייר תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  זכה - נעשית לו סם חיים

  ליקוטי מוהר"ן תורות קסד וקנט

  לתורה יש כח, שפועל במציאות. וכמו הרבה כוחות, את הכח הזה אפשר לנתב לכמה כיוונים, והרופאים הגדולים הם בדרך כלל היודעים את דרך ההגשה הנכונה. תורת הרב זצ"ל בכלל, וגישתו לדעת אלוקים בפרט, הן דוגמה טובה לזה. בתוך המערכת הזאת, בתורה קנט ר' נחמן מתאר תהליך נוסף - פעולתה של תורה לשמה לעומת פעולתה של תורה שלא לשמה, והשפעתן על העולם כולו.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג באדר תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  מלכות הדיבור

  ליקוטי מוהר"ן תורה עח

  אחד הפילוסופים אמר שלא נוכל לשמוע מה יש ליהודים לומר עד שתהיה להם מדינה, ועצמאות, ובתי מדרשות משלהם, בהם הם יוכלו להתבטא כרצונם. מלכות ה', בחינת הדיבור, הצטמצמה כדי שאפשר יהיה להכיל אותה, ויצאה לגלות, עד שיתקן זאת האדם ו"רוח חדשה אתן בקרבכם".

  הרב יהודה מלמד | ט' באדר תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  "הסתכלות עושה כלי"

  ליקוטי מוהר"ן תורה עו

  כשהאדם מסתכל, הוא מעניק לגופים שהוא רואה גבול והגדרה. אם ראייתו טובה, והוא יכול להבחין בדקויות מרחוק, ואם ראייתו פחות טובה, וכל עוד הוא לא מתאמץ ומתקרב הגופים מטושטשים בעיניו, והגבול ביניהם לא ברור. והחידוד הזה, הוא הכלי ליישב על האדם את מה שהוא מקבל, בשפע גשמי או בידיעות שכליות.

  הרב יהודה מלמד | ב' באדר תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  פוסעים בו פסיעה קטנה

  ליקוטי מוהר"ן תורה קלט ותורה רעז "ודע שעיקר כבוד שבת... דרך כבושה כנ"ל"

  בדרך כלל, המחשבה היא שלמה, הרגש הוא שלם, אבל כשזה מגיע לעולם המעשה - יש היתקלויות עם המציאות. עולם המעשה הוא עולם חסר. בימי המעשה מורגש חיסרון. אבל בהסתכלות של שבת, דוקא את הפסיעות הקטנות, הקב"ה הופך לדרך כבושה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ה שבט תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  זמרת הארץ

  ליקוטי מוהר"ן תורה סג בתניינא ותורה נד

  כשיעקב שולח את בניו בחזרה אל יוסף, בלי לדעת שזה יוסף, הוא מצווה אותם לקחת אליו מזמרת הארץ. רש"י במקום מסביר את הביטוי מלשון זמר. אמנם כוונת רש"י שם לדבר שהכל מזמרים עליו, אבל ר' נחמן לוקח את העניין לכיוון חדש.

  הרב יהודה מלמד | י"ח שבט תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  חלום של שבעים שנה

  ליקוטי מוהר"ן תורה סא

  אדם חולם איך כל חייו חולפים, אולי אפילו חולם קצת מה קורה אחר כך, ומתעורר לגלות שחלפו רק כמה דקות. אדם רואה את זולתו נוטע עץ חרוב, מתיישב לפוש בצד, נרדם לרגע ומתעורר למראה בן בנו האוכל מאותו חרוב. כמה לימודים מהשינה על מושגי הזמן והמקום, על טעימה מהאינסוף ועל שכל בהיר.

  הרב יהודה מלמד | י"א שבט תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  מי קירב את רות לתורה?

  ליקוטי מוהר"ן תורה קיב

  חזרה והרחבה של השיעור הקודם, ושאלה של ר' נתן: לכאורה הרעיון לא מסתדר עם הגמרא. והתשובה מעמיקה, שיש אופן בו פתחי הנפילה יכולים באמת להיות פתחי תשובה, דרך חברו הגבוה ממנו.

  הרב יהודה מלמד | כ"ו בטבת תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  דיבור של אמת, המבקע את כל המחיצות

  ליקוטי מוהר"ן תורה קיב

  כשאדם נמצא בחושך גדול, וגם הדיבורים והתפילות שלו חסרי חיות, ר' נחמן מלמד דרך למצוא את הפתח לצאת, הרמוזה בהוראת ה' לנח - "צהר תעשה לתיבה, ופתח התיבה בצידה תשים, תחתיים, שניים ושלישים תעשה" (בראשית ו). ו"העיקר שהכל תלוי בו, הוא אמת."

  הרב יהודה מלמד | י"ב בטבת תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  על עננים, הסתרות ומניעות

  ליקוטי מוהר"ן תורות קיד-קטו

  ברובד הפשוט, אחרי המניעות יש טוב שיגיע. בהתבוננות נוספת, המניעות טומנות בתוכן את הטוב ההוא. "המכסה שמים בעבים, המכין לארץ מטר".

  הרב יהודה מלמד | ה' טבת תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  חנוכה ופרשת מקץ

  ליקוטי הלכות חנוכה ג אות ב ואות ז

  בחנוכה הייתה התגברות של הטוב מתוך נקודת הטוב שבדעת על הרע. ר' נתן מסביר למה הנס היה שמונה ימים - כנגד ההשפעה של האור הגנוז במידות שבעולם. יוסף הצדיק יכל לפתור את חלומות פרעה רק מתוך האמונה שהטוב בעולם יכול להתגבר על הרע. מיוסף צריך ללמוד לקחת את הטוב שהאדם עושה ולשאוב ממנו כוחות בזמן משבר.

  הרב יהודה מלמד | כ"א בכסלו תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  סיום המהלך - "נר חנוכה... על פתח ביתו"

  ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב אות ו - חנוכה

  הפעם אנו עוסקים בפתחים, המובילים מהשבת אל ימי החול, ממערת ר' שמעון אל העולם שבחוץ, מהבית לרחוב, מהמחשבה אל הופעתה בעולם, ומשלימים את ענין מזמור לתודה.

  הרב יהודה מלמד | י"ד בכסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  עוד יום של חול, המגלה בייחודו את אחדות הכל

  ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב אותיות ה-ו

  "ודבר דבר" - שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול, אלא כדיבורך של קודש. לשון הקודש. וע"י שממשיכים קדושת שבת לימי החול, אותה קדושה מקבלת התעלות שלא היתה בה.

  הרב יהודה מלמד | ז' כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  האמת המאירה בדיבור

  ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב אותיות ד-ה

  אנחנו ממשיכים עם ר' נחמן בטיולו המופלא, תוך שהרב יהודה מצביע על נקודות להתבוננות בדרך. הפעם אנו עוסקים בדיבור, בחלקיו השונים, ביכולתו להשפיע, באמת המחיה אותו, ובתלותם זה בזה.

  הרב יהודה מלמד | ל' חשוון תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  ימי ההודאה

  ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב

  ר' נחמן, בדרכו הייחודית, המטיילת בין תהליכים שמימיים לתופעות היום-יום, מסביר איך התודה קשורה לשעשוע עוה"ב, איך ההלכה קשורה לחסד, ואיך מתוך הצרה נולדת התקדמות וחזרה מחודשת לשגרה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג חשוון תשפ"ג
  undefined
  52 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  בחינת צדיק גמור לעומת בחינת בעל תשובה

  ליקוטי מוהר"ן ליקוטי קמא תורה ו' ג'-ה'

  השוני בין הבעל תשובה לצדיק גמור זה מבחינת ההסתכלות, במבט של בעל תשובה אז כל דבר חשוב והכל משמח ובעל ערך, במבט של צדיק גמור צריך לעשות תשובה גם על הדברים הקטנים, כי ההסתכלות של הצדיק גמור היא ביחס למה אפשר להגיע, ואילו אצל בעל תשובה זה על ההתקדמות עצמה, ולא ביחס למה אפשר.

  הרב יהודה מלמד | כ"ו אלול תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il