אישים בעם ישראל

איך ניצל יוסף הצדיק מן החטא?

הרב משה צוריאל | התשע"ג