הבבא סאלי

היריות בבית הכנסת של הבבא סאלי

הרב דניאל קירש | אב תשפ