בא

לא מקללים, רק מברכים!

הרב נתנאל יוסיפון | שבט תשע"ח