הבבא סאלי

גדולתו של הבבא סאלי

הרב חיים בן שושן | ג' שבט תשפ"ג