יום העצמאות תשע"ג

יום העצמאות הוא המקור לכל הישועות והנסים של דורנו

"האי יומא דקא גרים" - יום העצמאות הוא המקור לכל הישועות וכל הניסים שראינו עד עכשיו. יש הרבה שלא זוכים לראות בניסים שהקב"ה גורם לנו. עיקר התהליך והתיקון יבוא כשנדע שאנחנו צריכים לחזור להיות מה שעם ישראל צריך להיות, בתורה, בקדושה, ומעל הכל - בתפיסה כללית מאוחדת.

הרב אליהו ברין | ו' אייר תשע"ג