יום העצמאות תשע"ג

זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה!

זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. שמחתנו ביום העצמאות היא גם שמחה על פדותו וגאולתו של הקב"ה. בית אל, זהו מקום של קדושה ואורה. התפתחות התורה הענקית במדינת ישראל, בזכות הקמת המדינה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אייר תשע"ג