יום העצמאות תשע"ג

גאולת המצורעים

מדוע באה הגאולה ע"י אנשים הרחוקים מתורה ומצוות?

הרב אליהו בן דהן | ו' אייר תשע"ג