מבוא ושיעורים נוספים

קבורת רחל והמלוכה בישראל

ארץ אגדה

שאול פגש בדרכו למלוכה אנשים שבאים מקבר רחל ואנשים שבדרכם לבית אל, משום שתפילותיהם זירזו את הזמן שנשמת מלך ישראל תתגלה

הרב מרדכי הוכמן | י"ט אדר תשפ"א