בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
24 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  לך לך

  ארץ ישראל וגלות מצרים

  שיחת מוצ"ש פרשת לך לך תשפ"ג

  על מנת שתהיה סייעתא דשמיא, עלינו לעשות את ההשתדלות שלנו | ארץ ישראל נתנה לעם ישראל בזכות קדושתו, שנובעת מתוך הקרבת הקרבנות | מטרתה של גלות מצרים הייתה לחזק את האמונה בעם ישראל | בעם ישראל יש הפכים רבים, אבל על ידי האחדות ביניהם הם משלימים זה את זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א חשוון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  לך לך

  החסד של אברהם - כלפי כל העולם

  שיחת מוצ"ש פרשת לך-לך תשפ"ב

  אברהם הולך נגד הזרם, וצריך לשאוף להיות מנהיג כמו אברהם אבינו. ללכת בדרכו של אברם אבינו - חשיבות המידות הטובות. ענווה אמתית. החסד של אברהם והחסד של אהרון.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' חשון תשפ"ב
  undefined
  1:03
  לך לך

  ההתמודדות מביאה להתחזקות

  שיחת מוצ"ש פרשת לך לך תשפ"א

  מעשי אבות סימן לבנים - סיבה לבנים. עשרה נסיונות לאברהם. הכח שירשנו מהאבות. חיזוק לזמן חורף ולשמירת כללי הקורונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד חשוון תשפ"א
  undefined
  לך לך

  אברהם אוהבי

  אברהם – 'אחות לנו קטנה' , העברי , בסתר המדרגה , פרשת ארץ ישראל , קונה שמים וארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יב חשוון תשפ
  undefined
  47 דק'
  לך לך

  אמונתו של אברהם אבינו

  שיחת מוצאי שבת פרשת לך לך תשע"ח

  ההתעוררות למעלה תלויה בהתעוררות למטה ◆ אמונתו של אברהם ◆ תשובתו של אברהם ◆ פרשת ארץ ישראל אברהם קורא לקב"ה אדון ◆ להודות שאנחנו זוכים לחיות בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' מרחשוון תשע"ח
  undefined
  36 דק'
  לך לך

  הקדושה שבטבע

  שיחת מוצאי שבת לך לך תשע"ז

  התעוררות מלמטה מביאה התעוררות מלמעלה ◆ עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ◆ מעשה אבות סימן לבנים ◆ הגאולה העתידה תהיה ברצון ◆ הקדושה שבטבע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב במרחשוון תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  לך לך

  גדולת אברהם אבינו

  שיוחה לפרשת לך-לך תשע"א

  אברהם אבינו עולה מדרגה * כיצד מפיצים את האור * תיקון המידות ראשיתו בפה * אברהם איש החסד * שתי המצוות היסודיות * גדלות המצווה ועושה ומי שאינו מצווה * הזכות של דורנו * הקישור המוחלט של ישראל לארצו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' חשוון תשע"א
  undefined
  45 דק'
  לך לך

  אחד היה אברהם

  עמוד האמונה ,האחדות הפנימית , אחדות הכוחות אצל אברהם , ההתבטלות המגדילה , עוצמתו של כוח המשכת החיים , החובה לשאוף להתקדם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' חשוון התשע"ה
  undefined
  30 דק'
  לך לך

  להאמין ולאהוב

  העבודה הרוחנית בציווי "לך לך" * למה העולם התנגד לאברהם * למה התנגדו לרב זצ"ל * להסתכל רחוק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' חשוון תשע"ד
  undefined
  45 דק'
  לך לך

  ברית הארץ וברית המילה

  שיחה לפרשת לך לך תשע"ב

  "לך לך מארצך" - יש להתנתק מחו"ל לפני הכניסה לארץ. דורנו זכה לגור בא"י - דבר שגדולי עולם לא זכו לו. אברהם מעמיק את הקשר לארץ ישראל דווקא על ידי נסיונות. קירבת אברהם לה' יתברך תלויה בהעמקת הקשר לארץ. ברית מילה - הכנסת קדושה למקום יצירת החיים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א חשוון תשע"ב
  undefined
  44 דק'
  לך לך

  מתקדמים תמיד

  שיחה לפרשת לך לך תשע"ב

  ההתקדמות היא לטובת האדם. הניסיונות של אברהם והירידה למצרים. הלקח מברית המילה לאברהם ולזרעו להיות קדושים גם בגוף. לקדש את החומר ולא להתנתק ממנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' חשוון תשע"ב
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  איך כובשים את ארץ כנען?!

  הניסיון היה בזה שהובטח לו שהארץ תהיה לו ולבניו אחריו, והנה כשהוא בא לארץ כנען הוא רואה שכבר נטושה מלחמה בין בני חם לבני שם על השליטה באזור זה, כפי שחז"ל דרשו על הפסוק "והכנעני אז בארץ..."

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' חשוון תשע"א
  undefined
  לך לך

  אמונה חזקה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  לך לך

  מעלת ארץ ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  52 דק'
  לך לך

  ארץ ה'

  שיחה לפרשת לך-לך התש"ע

  מעלתה של ארץ ישראל ◆ מדרגות בהופעה האלוקית ◆ קדושתו של אברהם אבינו ◆ ירידה צורך עליה ◆ כמי שיש לו אלוה ◆ מאבק הרצי"ה על ארץ ה' ◆ פגיעה בארץ פוגעת בעם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג חשוון התש"ע
  undefined
  45 דק'
  לך לך

  פרשת לך לך תשס"ט

  טומאת חו"ל וקדושת הארץ; אחר כל נסיון של אברהם אבינו , מגיעה הבטחה יותר גדולה על א"י; מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותי: השאיפה להתאמץ בעבודת ה' כמו האבות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליא' חשוון תשס"ט
  undefined
  40 דק'
  לך לך

  פרשת לך לך תשס"ח

  עבודת ה' של אברהם אבינו; עיון בבקשת אברהם "במה אדע כי אירשנה"; מבט אחר על מלחמת ארבעת המלכים דרך הסתכלותו של אברהם אבינו על המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' מרחשוון תשס"ח
  undefined
  40 דק'
  לך לך

  אמונת אברהם- כמודל לעבודת ה'

  התפתחות הע"ז; ההתקדמות של אברהם במדרגות הרוחניות; עמידה בנסיונות- ביטוי לאמונתו החזקה של אברהם התנגדות האומות להופעת שכינה; כאשר יש התקדמות ישנם מכשולים; הנסיונות גדולים? סימן שאנחנו גדולים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד במר חשוון התשס"ז
  undefined
  24 דק'
  לך לך

  פרשת לך לך התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  45 דק'
  לך לך

  פרשת לך לך תשס"ד

  אם אתה רוצה לראות את השכינה, למד תורה בארץ ישראל; מוכנים אנו להתנסות, ומכל ניסיון שאנחנו עוברים, אנחנו יותר מקושרים לקדושתה של ארץ ישראל ולקדושתה של האמונה והולכים ועולים ממדרגה למדרגה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מרחשון תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il