לך לך

ההיבדלות מן הגויים

עם ישראל צריך להתבדל בשביל לבנות את אישיותו

הייעוד של עם ישראל - "להפנות אליך כל גויי הארץ" ולגייר את כולם, אברהם אבינו מתנסה בכך שהקב"ה לא מגלה לו לאן ילך, לא בענין הארץ ולא במקום העקדה. ובכוח הנביאות של אברהם אבינו לראות ולצפות את העתיד, ולהאמין בלב שלם שהקב"ה יעשה טוב.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ט' חשוון תשס"ו