הרצי"ה קוק

ממשלת מיעוט

כרוזי ראש ישיבת מרכז הרב הרב צבי יהודה הכהן זצ"ל שנכתבו לאחר מלחמת יום הכיפורים, עת כוננה גולדה מאיר ואחריה שוב יצחק רבין, ממשלות מיעוט. הרב צבי יהודה סבר שמדובר ב"חילול השם שאין כמוהו, חלול שם שמים וחלול שם כבוד עם ישראל ומדינת ישראל".

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל | חשוון תשפ