פרשת שבוע

ברית על המילה

הרב יוסף כרמל | ניסן תשע"ו