וירא

אברהם אבינו ומצוות המילה

"קול צופייך" - גיליון 333

מעלת מצוות ביקור חולים; מעלת מצוות הכנסת אורחים; מעלת ברית מילה;

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ו