מאמר ראשון

מודיעים לגר על חשיבות מצוות המילה

לימוד בספר הכוזרי - שיעור 93 (מאמר א' סעיף קט"ו)

קדושת הברית - מעלת ברית המילה במקום העבירה, וכח המילה לגלות בפועל את הקדושה הצפונה בנו כנגד התאוה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב כסליו התשע"ג