הראיה המיוחדת של משה

המילה של ציפורה

תרגום יונתן מספר שמשה הסכים לבקשת יתרו שלא ימול את בנו הראשון, וה' רצה להמית אותו; וצפורה מלה אותו והתנצלה שמשה לא רצה בהסכם הזה. האבן עזרא תוקף את השיטה הזו; אך צריך להבין שה"מילה" מסמלת מילה של ערלת הלב; והיא מרמזת לביטחון בה' ומיעוט העיסוק בעולם הגשמי.

הרב מרדכי הוכמן | כ"ו סיון התשס"ט