ישראל ויוון

המאבק על היחודיות הישראלית

עניינם של היוונים בגזירת מצוות הדת על היהודים (ברית מילה,שבת,מנין לוח השנה) היה - לטשטש את הייחוד של עם ישראל ולעשותו עם ככל העמים.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ג טבת תשס"ה