בא

דם הפסח ודם המילה

שתי מצוות ניתנו לישראל כדי שיגאלו

הגיעה שבועה שנשבעתי , דם פסח ודם מילה מעורבים , קשר של אחווה ,המילה היא חותם עבדות והפסח הוא העבודה , תיקון גלגול אדם הראשון , האניות האמיתית נאבדה , הנחש דומה לאדם , יציאת מצרים - תיקון גדול שנשאר לנצח ,חמץ ומצה - תורה ועבודה , יצרא דעבודה זרה ויצרא דעריות , פסח ומילה כנגד שני היצרים , קושר רוחני בגשמי , שיעבוד הלב והמוח  רבי משה מקוצי עורך 'הפצות'

הרב שמעון כהן | שבט תשע"ה