לך לך

לדמותו של אברהם אבינו

פרשת לך לך

הליכתו של אברהם אבינו אחרי ה', מלחמת המלכים, ברית בין הבתרים וברית המילה, כמהלך של קרבת אלוקים.

הרב יצחק בן שחר | יא חשון ה'תשס"ג