ערב הלכתי במלואת עשר שנים לפטירת ה"ציץ אליעזר"

השפעת ה"ציץ אליעזר" על פסקי הדין בעניניי גירושין

הרב ציון לוז | ד כסלו תשע"ז