ערב הלכתי במלואת עשר שנים לפטירת ה"ציץ אליעזר"

דמותו של ה"ציץ אליעזר"

הרב מנחם בורשטיין | ד כסלו תשע"ז