ערב הלכתי במלואת עשר שנים לפטירת ה"ציץ אליעזר"

דרכו של ה"ציץ אליעזר" בפסיקת ההלכה

הרב פרופ' יגאל שפרן | ד כסלו תשע"ז