יום טוב

קיצור הלכות ערובי תבשילין

הרב רואי מרגלית | אלול תשע"ז