בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  חיי שרה

  יראת שמים ע"פ המהר"ל

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי שרה תשפ"ד

  מידתו של יצחק היא היראה. יש שני סוגי יראה, יראת העונש ויראת הרוממות. יראת העונש זו היראה הנמוכה, היא יכולה להחליש את האדם, להקטין אותו אבל יראת הרוממות זה החיבור בין האדם לריבונו של עולם ודרך זה מגיע השפע. צריך ללמוד באופן מיוחד בגלל המלחמה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז חשוון תשפ"ד
  undefined
  57 דק'
  חיי שרה

  תכונותיו של אברהם אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי - שרה תשפ"ג

  אברהם אבינו התמקד בעיקר בעיסוק בתורה לעומת שרה שעסקה רק בנבואה ותפילה, ולכן היא היתה נביאה גדולה יותר | מידותיו של אברהם אבינו היו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, להבדיל מתלמידי בלעם הרשע | האם קיום מצוות שכליות צריך להיעשות מתוך השכל והרגש או לשם עשיית רצון ה'?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה חשוון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  חיי שרה

  איך צריכה להיות עבודת ה' בתמימות

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי - שרה תשפ"ב

  "כי לא ירש בן האמה עם בני" - ההבדל בין ישראל לעמים. מעלת קדושת ארץ ישראל. מהי מעלת התמימות. הסינגור של יצחק על עמ"י.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד חשון תשפ"ב
  undefined
  49 דק'
  חיי שרה

  מידתו של יצחק, ומעלתם של האבות

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי שרה תשפ"א

  הופעות שונות במידת הגבורה - מידתו של יצחק. יצחק הוא עמוד העבודה, ביאור עבודת התפילה. שני סוגי גדולים - צדיק ובעל תשובה. ויש צדיקים שהם גם בעלי תשובה, כמו מרן הרב קוק. אצל האבות התגלתה אמונה ברמה גבוהה מאוד, והייתה בגדלות עצומה. והמעלה הזאת חוזרת באחרית הימים. 'תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה' גם כשלא מסכימים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז חשוון תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  חיי שרה

  כולך יפה רעייתי

  שיחה לפרשת חיי שרה תשע"א

  קודש ותרומה בקדושת ישראל ◆ בחינת חברון וירושלים ◆ כי אתה אבינו ◆ לגלות את הטוב ◆ עבודת ה' של האבות ◆ בא בימים ◆ בשבילי נברא העולם ◆ 'בכל מכל כל'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב חשוון תשע"א
  undefined
  37 דק'
  חיי שרה

  ארץ ישראל ואבות האומה

  מעלת ארץ ישראל ◆ מעשה מבעל 'חסד לאברהם' ◆ מדרגות ובחינות בקדושה ◆ אברהם – צדיק יסוד עולם ◆ השמח בחלקו ◆ האבות – מדרגה כללית מיוחדת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב חשוון תשע"ד
  undefined
  41 דק'
  חיי שרה

  מעלות אברהם ושרה

  שיחת מוצאי שבת פרשת חיי שרה תשע"ח

  דרגת שרה אימנו ◆ אברהם ניצל את כל ימיו ◆ וה' בירך את אברהם בכל ◆ מידת החסד של אברהם ◆ אמונתו של עבד אברהם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג מרחשוון תשע"ח
  undefined
  52 דק'
  חיי שרה

  שיחתן של עבדי אבות

  שיחת מוצאי שבת חיי שרה תשע"ז

  מעלות ארץ ישראל ◆ "ואברהם ושרה זקנים באים בימים" ◆ איך אברהם הגיע למעלתו ◆ האבות עבדו את ה' מעצמם ◆ עבודת הדור שלנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו במרחשוון תשע"ז
  undefined
  36 דק'
  חיי שרה

  התקדמות מתמדת

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי שרה

  שתי הקדושות בישראל * קדושת ארץ ישראל * מעלת היושב בישיבה * אברהם שורש הכול * אמונת האבות * תפקיד הגאולה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו חשוון תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  חיי שרה

  מידתו של יצחק

  שיחת מוצאי שבת חיי שרה

  * שתי קדושות בישראל: קדושה מתוך כלל- כתרומה, וקדושה עצמית כהקדש. כמו כן, גם בא"י: קדושה עצמית וקדושה המתגלה ע"ע המצוות. * אברהם אבינו- צדיק פועל לעומת יצחק אבינו- צדיק נפעל, נסתר אף דווקא ע"י כף משפיע. * דוקא יצחק אבינו שמידתו היא מידת הדין, מגלה את הסגולה הפנימית של ישראל. * התפקיד שלנו בדור הזה הוא לגלות את הסגולה הפנימית העמוקה ולהוציאה מן הכח אל הפועל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב חשון התשע"ה
  undefined
  38 דק'
  חיי שרה

  שלמות האמונה

  שיחה לפרשת חיי שרה תשע"ב

  השפעתה של שרה * גדולת האמונה של אברהם * האמונה כגילוי הסגולה * שמירת חוק אחד * "התחרדות" הציבור הדתי לאומי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב חשוון תשע"ב
  undefined
  32 דק'
  חיי שרה

  אמונת האבות וחשיבות כח הרצון

  שיחה לפרשת חיי שרה תשע"ג

  "בא בימים"- בכל יום יש עבודת ה' מיוחדת שלא תחזור. כל דבר שהאדם נתקל בו הוא דיבור של ה' אלינו. ההבנה שהרצון לעשות טוב הוא העיקר - ממלאת את האדם שמחה, ומוחקת את העצבות הנובעת מחוסר יכולת לבצע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כה' חשוון תשע"ב
  undefined
  47 דק'
  חיי שרה

  האבות, התורה והארץ

  שיחה לפרשת חיי-שרה התש"ע

  שיחה לפרשת חיי-שרה התש"ע

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו חשוון התש"ע
  undefined
  46 דק'
  חיי שרה

  האבות והאמהות: בחינות שונות - שלמות אחת

  שיחה לפרשת חיי שרה תשס"ט

  מערת המכפלה: פתחו של גן עדן; ארבעה זוגות קבורים במערה והם קשורים לעניין אחד; גדולת האבות והאמהות; שיחתן של עבדי אבות ותורתן של בנים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכה' חשוון תשס"ט
  undefined
  44 דק'
  חיי שרה

  כוחם של האבות מול יצר הרע

  קניית המערה; מדוע יצר הרע לא שלט באבות? כוחה של התפילה; אין מזל לישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ"ח חשוון התשס"ז
  undefined
  36 דק'
  חיי שרה

  שיחתן של עבדי אבות

  יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים; מעלתם של אבות האומה; מעלת תלמיד חכם; תנאו של אליעזר בבחירת אשה ליצחק; גורל הגר"א; חיי תורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חיי שרה התשס"ו
  undefined
  53 דק'
  חיי שרה

  פרשת חיי שרה תשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב חשוון התשס"ה
  undefined
  52 דק'
  חיי שרה

  פרשת חיי שרה תשס"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ד
  undefined
  חיי שרה

  פרשת חיי-שרה תשמ"ט-נ"א

  מדוע "גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה"? מידת האמונה ומידת התמימות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשמ"ט-נ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il