חיי שרה

רעיונות לפרשת חיי שרה

קניין שדה מערת המכפלה. אוהל שרה לעומת אוהל רבקה.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו-תש"ס