מנות קרב חיזוק יומי

ה' נמצא בתוכנו!

פרק ראשון

הקב"ה נמצא יחד עם ישראל וזה המפתח שלא ניתן להשמידם לעולם!

הרב מרדכי גרינברג | טבת תשע"ט