מנות קרב חיזוק יומי

שלא תעיז לחשוב משהו רע על הילד שלך!

פרק עשרים ושש

חיזוק מתוק מתוך שיעורו המרתק של הרב משה אליה על ההשפעה על זכות הבחירה של הילד!

הרב משה אליה | שבט תשע"ט