מנות קרב חיזוק יומי

עזור לחברך ברגישות

פרק שמונים ושלוש

אורח כבוד - חיזוק מיוחד מחתן פרס ישראל הרב יצחק דוד גרוסמן

הרב יצחק דוד גרוסמן | אייר תשע"ט