תשובה

כשדורו של ריש לקיש עושה תשובה

האבחנה המדויקת והעמוקה שעשה ר’ יוחנן ברגע אחד לראש השודדים, שהפכה אותו לגדול תלמידי החכמים, צריכה להנחות גם את דורנו. ההתפרקות מכל ערך מורה על כוחות גדולים, שברגע אחד יכולים להפוך זדונות לזכויות

הרב טל חיימוביץ | אלול תשפ