תשובה

תשובה וגאולה בחיי עם

גוף ונשמה ומערכות היחסים ביניהם; מופיעים גם באדם הפרטי וגם באדם הכללי - במערכות ציבוריות; התוויית החזון הלאומי החדש-ישן.

הרב אליקים לבנון | תשרי תשס"ז