תשובה

בעלי תשובה וצדיקים גמורים

כוחה של תורה, היחס בין בעלי תשובה לצדיקים גמורים;עצמיות של בעל תשובה ועצמיות של צדיק גמור;גם שכלול הטוב נכנס בהגדרה של חזרה בתשובה;חזרה בתשובה בלי קפיצות.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ה אלול תשס"ז