מגד ירחים

שמחת התשובה

מתוך מגד ירחים גליון 108 בהוצאת "בית הרב"

מתוך מגד ירחים גליון 108 בהוצאת "בית הרב"

הרב יוחאי רודיק | תשרי תשס"ט