תשובה

תשובת הפרט ותשובת הכלל

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב אלי סדן | כו' אלול התשע"ב