תולדות

כש'הגדולים' בשטח

כאשר מנהיגי העם נמצאים עמו בשטח קשה לאיים על האחיזה בארץ, שהרי מנהיגות עברית שורשית היא מופת רוחני בבתי המדרש כמו בשדה החינוך, ומופת ממשי בשדות המעש השונים של העם והארץ.

הרב יחזקאל פרנקל | חשוון תשס"ה